FÖRRÅDSGUIDE

Svar på frågor om förvaring i småförråd

Här hittar du svar på frågor som vi ofta möter om förvaring av privatpersoners eller bolags föremål.

Att hyra ett förråd är ett enkelt och förmånligt sätt att få extra utrymme. Förrådet är ditt eget rum i ett ändamålsenligt utrymme, till vilket bara du har nyckeln.

De flesta behöver extra förvaringsutrymme någon gång i livet. Ett förråd kan vara värdefullt när du

  • frigör dyrbart utrymme i hemmet,
  • gallrar i bohaget för att möjliggöra en snabb lägenhets- eller husförsäljning till ett bra pris,
  • överbrygger klyftan mellan två hem, exempelvis under tiden du bor i en liten lägenhet samtidigt som du bygger ett större hus.
  • flyttar från en större till en mindre bostad,
  • hyr ut din lägenhet medan du är utomlands för arbete, studier eller en längre resa,
  • effektivt behöver förvara säsongsaker, som bildäck, takbox, kläder samt sportutrustning som skidor och cyklar.
  • Att hyra förråd kan vara bra när du t.ex. behöver förvara ett dödsbos saker för att möjliggöra snabbare försäljning av lägenhet.

Varastokuningas.fi erbjuder varma förråd av varierande storlek för förvaring av privatpersoners eller bolags ägodelar.

Genom att packa sakerna i ändamålsenliga lådor och montera isär möbler o dyl används förrådsutrymmet mest effektivt. Utnyttja förrådets höjd. Placera tyngre lådor närmare golvet och fyll tomrum i lådorna med emballage. Därmed står lådorna stabilt. Mattor, skidor och andra långa artiklar kan placeras stående för optimalt utnyttjande av golvytan.

Utrymmet i en skåpbil (modell VW Transporter) är ungefär 6 m3. Det här motsvarar utrymmet i ett 2,5m² stort förråd.

Förråden rymmer ungefär:

1,5 m²

Förrådet lämpar sig för förvaring av sportutrustning och liknande som det inte finns plats för hemma, 20-30 flyttlådor eller 660 A4 mappar.

2,0 m²

35-45 flyttlådor

2,5 m²

40–50 flyttlådor

3,0 m²

En lämplig storlek om du rätt sällan behöver dina saker eller flyttar utomlands som studerande. Plats för sommar- och vinterkläder, barnens leksaker eller möbler från en liten etta eller studentrummet, 60–70 flyttlådor eller 1600 A4 mappar

3.5 m²

75-90 flyttlådor eller heminredning från en ungefär 25m² stor lägenhet.

5.5 m²

115-125 flyttlådor eller heminredning från en ungefär 40m² stor lägenhet.

6,5 m²

Lämplig om du t.ex. renoverar en lägenhet och behöver förvara dina möbler under tiden. I detta förråd ryms vanligtvis lösöre från en liten tre-rummare, 120-140 flyttlådor. Lämpar sig för förvaring av lösöre från en lägenhet på 50-60 m2.

10 m²

I detta förråd ryms möbler och annat lösöre från en lägenhet med 2-3 sovrum eller en sommarstuga, upp till 200 flyttlådor och bra med utrymme för större möbler.

Vi försöker lösa eventuella problem så smidigt som möjligt. Om det förråd du hyrt visar sig vara för litet eller stort för dina behov hänvisar vi till ett lämpligare ledigt förråd.

En skiss av varje förråd med specifika mått och dimensioner hittas under länken ”VÅRA FÖRRÅD”. Meddela alla detaljerade önskemål under rubriken ”Övriga kommentarer” i samband med att du bokar!

Det är enkelt att hyra förråd.

  1. Bestäm dig för hur stort förråd du behöver. Från vilket datum behöver du förvaringen? Behöver du veta storleken på ett specifikt förråd? Klicka på ”VÅRA FÖRRÅD” för att få reda på mer. Fyll i alla uppgifter i samband med förrådsbokningen!
  2. Vi gör vårt bästa för att hitta det mest lämpliga förrådet för dina behov. Du får ett hyreskontrakt samt all annan nödvändig information (körinstruktioner, beskrivning av förrådet, betalningsinstruktioner) per e-post. Kontrollera att alla dina uppgifter stämmer.
  3. Vi träffas för att underteckna kontraktet. Genast när återstoden av den innevarande månadens hyra och en nyckelgaranti (50€) är betald, får kunden tillgång till förrådet. Bered dig på att visa identitetsbevis i samband med undertecknandet av kontraktet. Minns att ta med ett hänglås!

 

Q: Behöver jag betala hyran för en hel månad även om mitt hyresavtal börjar mitt i månaden?

A: Nej. Månadshyran betalas den första dagen varje månad. Hyran för de återstående dagarna av den månad då avtalet börjar bör betalas innan kunden får tillgång till förrådet. Om det t.ex. är 10 dagar kvar på den månad du börjar hyra och månadshyran är 60€, då betalar du (10/30) x 60€ = 20€ för återstoden av den första månaden.

 

Q: Hur betalar jag nyckelgarantin och den inledande månadens hyra?

A: När du gjort en bokning skickas en faktura. Du kan använda den här för att betala i förskott. Betalningen får du givetvis tillbaka om du av någon orsak väljer att inte hyra. Om du önskar betala först när vi träffas för att underteckna hyresavtalet fungerar endast kontant betalning.

 

Q: Varför behöver jag visa identitetsbevis i samband med att hyresavtalet undertecknas?

A: Vi vill erbjuda tillgängliga förråd till konkurrenskraftiga priser. Genom att kräva identitetshandling känner vi våra kunder och kan hålla våra operativa kostnader så låga som möjligt. Det leder i sin tur till förmånliga priser för våra kunder.

 

Q: När skall månadshyran betalas?

A: Hyran betalas den första varje månad. Du erhåller räkningen per e-post.

Du hyr flexibelt på månadsbasis och behöver inte teckna ett långtidskontrakt. Om du däremot planerar att hyra längre än 12 månader, kan du dra nytta av den rabatt på 30% som ges vid förhandsbetalning. Nämn i så fall detta under rubriken ”Övriga kommentarer” när du bokar!

Du får en egen nyckel till ytterdörren och har tillträde till ditt förråd 24 timmar i dygnet 7 dagar i veckan.

Våra förrådsutrymmen finns i centrum av Vasa och har utmärkta kommunikationer. Du kan tillfälligt parkera några meter från ingången till fastigheten. Körinstruktioner skickas per e-post efter bokning av förråd.

Meddela om uppsägning. Du hyr på månadsbasis tills du säger upp avtalet. Säg upp hyresavtalet senast den 15:e för att undvika nästa månads hyra. Om uppsägningen sker senare än den 15:e fortsätter hyresförhållandet till slutet av påföljande månad. Att säga upp är enkelt, meddela oss bara via e-post!

Avlägsna dina saker och rengör förrådet. Förrådet förväntas vara i samma skick som när du tog det.

Återlämna nyckeln. Nyckelgarantin återbetalas till det konto du anger så fort som nyckeln har lämnats tillbaka. Var uppmärksam på att garantin kan användas för att täcka oväntade omkostnader från t.ex. ett ostädat förråd.

Förvara inget giftigt, levande eller dött. Förvara inte heller kryddor, husdjursmat, fågelfrön eller liknande som attraherar skadedjur. Förrådet lämpar sig enbart för torr förvaring. Även sprängämnen och lättantändliga material är förstås förbjudna. Vänligen respektera maximal golvbelastning 500 kg/m².

Inte av oss. Kontrollera alltid att din försäkring täcker egendom som förvaras i förrådet. Informera ditt försäkringsbolag om att dina personliga ägodelar finns på Tegelbruksgatan 8-10 eller Himalajagatan 9.