UTBUD & PRISER

Storlek Månadshyra
1.5 m² 40€
2.0 m² 45€
2.5 m² 50€
3.0 m² 55€
3.5 m² 60€
5.5 m² 85€

30% rabatt med 12 månaders förskottsbetalning

Våra uppvärmda småförråd hyres på månadsbasis. Hyrestiden börjar vilken dag som helst under månaden. Hyresgästen medför eget hänglås!